t="69">

stat4u

p.s.2001.03.24

S

1 maj 1945

Pacyfik: Wojska australijskie wylądowały na wyspie Tarakan, leżącej koło Borneo. Japończycy zdobyli ją w 1942 roku.

Na Okinawie trwały zacięte walki. 77 DP nacierała na wzgórza Maeda. 1 DPM rozpoczęła natarcie.

Niemcy: Oddziały niemieckiego zgrupowania frankfurcko-gubińskiego 9 armii zostały rozbite w odległości 3-4 km od oddziałów 12 armii w rejonie Beelitz z którymi chciały się połączyć. W toku likwidacji tego zgrupowania Niemcy stracili ok. 180 tys. żołnierzy.

W bazie w Wilhelmshaven załogi zatopiły własne okręty podwodne "U-3006".

Bałtyk: Na północny zachód od Wesermunde niemieckie załogi zatopiły okręty podwodne "U-3001", "U-3009", "U-612"

2 maj 1945

Niemcy: Admirał Karl Donitz stanął na czele rządu. Berlin skapitulował. O godz. 15.00 opór Niemców został złamany.

W bazie w Travemunde własne załogi zatopiły okręty "U-2526", "U-2527", "U-2528", "U-2531", "U-2535", "U-2536", "U-3002", "U-3016", "U-3018", "U-3019", "U-3020", "U-3021", "U-3516", "U-3517" i "U-316". W Hamburgu załogi niemieckie zatopiły "U-3004", "U-3506". W Wilhelmshaven natomiast "U-3504", "U-71", "U-552", "U-554".

Pacyfik: Na Okinawie amerykanie odnieśli niewielkie sukcesy. Powodem tego była uporczywa obrona japońska, trudny pagórkowaty teren i deszczowa pogoda. W ciągu 8 dni walk o główną linie japońskiej obrony, nacierające 3 amerykańskie dywizje, wobec zaciekłego oporu japońskich 24 i 62 DP, włamały się jedynie na 1000-1500 m. W ciągu 33 dni operacji wojska amerykańskiej 10 armii zajęły 89 km.

3 maj 1945

Niemcy: Oddziały 2 Frontu Białoruskiego dotarły nad Morze Bałtyckie.

Oddziały 1 Armii WP dotarły do Łaby, gdzie nawiązały styczność z amerykańską 9 armią.

W bazie Hamburgu niemieckie załogi zatopiły własne okręty podwodne "U-2501", "U-2504", "U-2505", "U-3502". W bazie w Travemunde tak samo zatopiono okręty "U-2510", "U-2533", "U-3011", "U-3012", "U-3013", "U-3022", "U-3025", "U-3026", "U-3027", "U-3037", "U-3507", "U-3511", "U-3513", "U-1170". W Eckernforde własne załogi zatopiły "U-2512". W Kilonii zatopiono "U-2519", "U-2520", "U-2539", "U-2543", "U-2545", "U-2546", "U-2548", "U-2552", "U-3003", "U-3005", "U-3010", "U-3029", "U-3031", "U-3038", "U-3039", "U-3040", "U-3509", "U-3518" i "U-52", "U-475", "U-560", "U-748", "U-903", "U-922", "U-924", "U-958", "U-1192".  Koło Neustadt zatopiono "U-3014", "U-3024" i "U-48". W bazie w Nordenham zatopiono "U-323". W Wilhelmshaven zatopiono "U-339", "U-382", "U-708". W Wesermunde natomiast "U-822", "U-828".

Bałtyk: W cieśninie Wielki Bełt niemieckie załogi zatopiły własne okręty podwodne "U-3028", a w cieśninie Mały Bełt zatopiono "U-3030", "U-3032".

Pacyfik: Chcąc poprawić swą sytuację, Japończycy wysadzili 2 desanty na tyłach wojsk amerykańskich walczących na Okinawie. Ok. 1000 żołnierzy, którzy przedostali się na ląd, zostało zabitych lub wziętych do niewoli. Natarcie amerykańskiej 1 DPM nadal nie przynosiło sukcesów.

4 maj 1945

Holandia: Kapitulacja oddziałów niemieckich w Holandii, w północnych Niemczech i Danii.

Pacyfik: Okręty brytyjskie ostrzelały japońskie umocnienia na wyspach Sakishima. leżących w archipelagu Riukiu.

Pacyfik: Na Okinawie japończycy rozpoczęli kontratak. Japoński 89 pułk z 24 DP nacierał na amerykańską 7 DP,  a 32 pułk na 77 DP. Nacierające wojska japońskie ostrzeliwało 16 dywizjonów artylerii haubicznej kal. 105 mm i 12 dywizjonów artylerii ciężkiej kal. 155-203,2 mm, a także 134 samolotów. 

Niemcy: Wojska radzieckie 2 Frontu Białoruskiego dotarły na linię Wismar, Schwerin i wschodni brzeg Łaby i nawiązały styczność z brytyjską 2 armią.

Bałtyk: W rejonie Eckernforde brytyjskie samoloty zatopiły niemiecki okręt podwodny "U-876". W Zatoce Flensburskiej Niemieckie załogi zatopiły "U-2540", "U-3033", "U-46", "U-267", "U-290, "U-393". W kanale Kilońskim zatopiono "U-428". W cieśninie Mały Bełt brytyjskie samoloty zatopiły "U-579". 

Atlantyk: W cieśninie Kattegat brytyjskie samoloty zatopiły niemiecki okręt podwodny "U-2521".

W Harstad w północnej Norwegii samoloty z brytyjskich lotniskowców eskortowych zatopiły niemiecki okręt podwodny "U-711".

5 maj 1945

Pacyfik: Kamikaze odnieśli znaczny sukces koło Okinawy, zatapiając 17 amerykańskich okrętów za cenę 131 strąconych samolotów. Na Okinawie amerykańskie samoloty zrzuciły na atakujące wojska japońskie 77 ton bomb, 540 rakiet oraz 22 tys. pocisków kal. 20 mm. Natarcie japońskie załamało się, ale mimo to dowódca japońskiej 24 DP postanowił wznowić działania. Japończykom udało się włamać na 2 km. za linię frontu i zająć wioskę Tanabaru i okoliczne wzgórza.

Niemcy: W bazie w Wesermunde niemieckie załogi zatopiły własne okręty podwodne "U-38", "U-3047", "U-3050", "U-3051", "U-3501".

Bałtyk: We wschodniej części Zatoki Flensburskiej niemieckie załogi zatopiły własne okręty podwodne "U-2507", "U-2517", "U-2522", "U-2525", "U-2541", "U-2551", "U-3015, "U-3022", "U-3034", "U-3044", "U-3510", "U-349", "U-351", "U-370", "U-397", "U-717", "U-721", "U-733", "U-746", "U-750", "U-827", "U-999", "U-1025", "U-1056", "U-1101", "U-1168", "U-1193". Niemiecka załoga zatopiła własny okręt podwodny "U-2503". Na wschód od Aarhus w Danii załoga niemiecka zatopiła okręt podwodny "U-2544". W rejonie Lubeki zatopiono "U-1016".

Atlantyk: W Kattegat brytyjskie samoloty zatopiły niemiecki okręt podwodny "U-534".

6 maj 1945

Niemcy: Kapitulacja niemieckiej obrony Wrocławia.

Birma: Brytyjczycy ogłosili zakończenie kampanii w Birmie, chociaż odcięte w odległych miejscach oddziały japońskie broniły się jeszcze przez kilka tygodni.

Pacyfik: Na Okinawie 77 DP zdobyła wzgórze Maeda. 1DPM całkowicie przejęła od 27 DP jej pas natarcia. Żołnierze amerykańskiej 7 DP odbili wioskę Tanaru. 

Atlantyk: Na wschód od Nowego Jorku amerykańskie dozorowce zatopiły niemiecki okręt podwodny "U-853".

Na południowy wschód od Nowej Fundlandii amerykański eskortowiec "Farquhar" zatopił niemiecki okręt podwodny "U-881".

W cieśninie Kattegat brytyjskie samoloty zatopiły niemiecki okręt podwodny "U-1008".

7 maj 1945

Niemcy: W Reims w kwaterze D. Eisenhowera Alfred Jodl podpisał kapitulację Niemiec.

Wojska 1 Frontu Białoruskiego i 1 Frontu Ukraińskiego wyszły nad Łabę i Muldę na odcinku od miasta Wittenberg do Meissen.

Pacyfik: Na Okinawie wojska amerykańskiej 10 armii przystąpiły do działań zaczepnych. 

Atlantyk: Na zachód od Bergen brytyjskie samoloty zatopiły niemiecki okręt podwodny "U-320".

8 maj 1945

Niemcy: W Berlinie przed marszałkiem Żukowem niemiecki feldmarszałek Wilhelm Keitel podpisał kapitulację Niemiec. 

Atlantyk: W cieśninie Kattegat brytyjskie samoloty zatopiły niemiecki okręt podwodny "U-3503".

Pacyfik: Na Okinawie trwało amerykańskie natarcie. Dywizje amerykańskie nacierały zbyt schematycznie co ułatwiało obronę japończykom wykorzystującym mnogie na zboczach wzgórz jaskinie. Natarcie nie przynosiło zdecydowanych rezultatów. 

9 maj 1945

Niemcy: Wojska niemieckie złożyły broń.

Pacyfik: Na Okinawie dla wzmocnienia natarcia dowództwo 10 armii amerykańskiej wprowadziło do walki 6 DPM.

Bałtyk: Koło Aero w Danii po wejściu na minę zatonął niemiecki okręt podwodny "U-2538".

10 maj 1945

Filipiny: Z pomocą filipińskiej partyzantki amerykańska 8 Armia zdobyła nowe tereny na Mindanao.

Pacyfik: Na Okinawie w ciągu tygodnia walk, od 3 do 10 maja, za cenę 20 tys żołnierzy poległych i rannych, wojska amerykańskie 24 korpusu włamały się tylko na 1500 m w obronę japońską, co daje tylko 214 m na dobę.

11 maj 1945

N. Gwinea: Oddziały australijskie wylądowały w rejonie Wewak.

Pacyfik: Na Okinawie wznowiono natarcie amerykańskiej 10 armii. Dwa korpusy: 3 - piechoty morskiej i 24 - armijny, walczyły teraz obok siebie mając w pierwszym rzucie 1 i 6 DPM oraz 77 i 96 DP, a 7DP w odwodzie.

12 maj 1945

Pacyfik: Potężny atak japońskich kamikaze na okręty alianckie koło Okinawy. Ciężko uszkodzony został pancernik "New Mexico". Na Okinawie nadal trwały ciężkie walki.

13 maj 1945

Pacyfik: Amerykańska GO szybkich lotniskowców rozpoczęła dwudniowy atak na japońskie lotniska na Kiusiu. 

Pacyfik: Na Okinawie nadal trwały ciężkie walki.

14 maj 1945

Pacyfik: Na Okinawie nadal trwały ciężkie walki.

15 maj 1945

O. Indyjski: Brytyjskie okręty i samoloty zaatakowały cele japońskie na Wyspach Andamańskich.

Pacyfik: Na Okinawie nadal trwały ciężkie walki.

16 maj 1945

Filipiny: Najpotężniejszy atak przy użyciu napalmu w historii walk na Pacyfiku. Na grupę wojsk japońskich, która chciała opanować ujęcie wody pitnej dla Manili, zrzucono w ciągu kilku dni 300 ton napalmu. Po tym ataku oddziałom amerykańskim zostało tylko zlikwidowanie nielicznych niedobitków.

Pacyfik: Na Okinawie nadal trwały ciężkie walki.

Niemcy: U ujścia Łaby po wejściu na minę zatonął niemiecki okręt podwodny "U-287".

17 maj 1945

Pacyfik: Ostatnia bitwa morska okrętów nawodnych w cieśninie Malakka. 5 brytyjskich niszczycieli zatopiło japoński krążownik "Haguro".

Pacyfik: Na Okinawie nadal trwały ciężkie walki. Tego dnia z Okinawy dokonano pierwszego próbnego nalotu na Japonię.

18 maj 1945

Pacyfik: Na Okinawie nadal trwały ciężkie walki.

19 maj 1945

Pacyfik: Na Okinawie ze względu na poniesione straty, trzeba było wycofać z frontu jeszcze jedną dywizję wojsk lądowych. Nawet w szeregach oddziałów piechoty morskiej notowano wyjątkowo wysoką liczbę przypadków wyczerpania psychicznego.

20 maj 1945

Chiny: Dowództwo japońskie zaczęło wycofywać dywizje stacjonujące w Chinach do obrony wysp macierzystych.

Atlantyk: Na północ od Lizbony został zatopiony przez własną załogę niemiecki okręt podwodny "U-963".

21 maj 1945

Pacyfik: Na Okinawie oddziały amerykańskie posunęły się trochę na przód. Rozpoczęła się bitwa o zamek Shuri. Tego dnia rozpoczęły się intensywne opady deszczu, które utrudniały amerykańskie natarcie.

22 maj 1945

Pacyfik: Ulewne deszcze na 2 tygodnie przerwały walki na Okinawie.

23 maj 1945

Japonia: Największy port japoński w Yokohamie, zablokowany przez miny i alianckie okręty podwodne oraz lotnictwo wstrzymał przeładunki statków.

Pacyfik: Na wyspie przygotowywano się do natarcia na stolice Okinawy Nahę. Dowódca japońskiej 32 armii wydał rozkaz do przegrupowania wojsk w celu skupienia się na obronie półwyspu Kiyamu na południowym krańcu Okinawy.

24 maj 1945

Pacyfik: Na amerykańskim lotnisku na Okinawie wylądowali japońscy spadochroniarze samobójcy z japońskiej 1 brygady powietrznodesantowej. Zanim zostali zlikwidowani, zdążyli zniszczyć kilkanaście samolotów. Rano amerykańska 6 DPM zajęła Nahę.

25 maj 1945

USA: Amerykańscy planiści wojskowi przesunęli datę lądowania na wyspach Japońskich na 1 listopada.

26 maj 1945

Pacyfik: Od 20 maja koło Okinawy myśliwce amerykańskie i artyleria zestrzeliły 193 japońskie samoloty. Japończycy na wyspie zaczęli wycofywać się z miasta Shuri.

27 maj 1945

Japonia: Ze względu na duże zniszczenia oraz krążące w pobliżu amerykańskie okręty zamknięto port w Tokio.

Pacyfik: Koło Okinawy rozpoczął się następny zmasowany atak kamikaze, który trwał od 7.30 do 8.30 dnie następnego. Japończycy wykonali 56 ataków siłami od 2 do 4 maszyn angażując łącznie 150 samolotów.

28 maj 1945

Pacyfik: Japończycy podjęli desperacką próbę poprawienia sytuacji swych wojsk na Okinawie poprzez wzmożone ataki kamikaze. Aliancka obrona przeciwlotnicza zniszczyła ponad 114 samolotów japońskich, ale 1 niszczyciel amerykański "Drexler" został zatopiony.

29 maj 1945

Filipiny: Ustał zorganizowany opór wojsk japońskich na wyspie Negros.

30 maj 1945

Pacyfik: Oddziały amerykańskie zajęły niemal całą stolicę Okinawy - Naha. Wojska japońskie zakończyły przegrupowanie na drugą linię oporu. Ostatnia rubież japońskiego oporu oparta była na masywach górskich Yaeju i Yuza oraz miejscowościach Ozato i Kunishi. 

31 maj 1945

Pacyfik: Do końca maja w toku uporczywej obrony południowej części Okinawy, wojska japońskie utraciły 65 548 żołnierzy. Straty te były 10-krotnie wyższe niż poniesione w północnej części (3214), na wyspie Ie (4856). Do niewoli dostało się tylko 218 japończyków. Straty amerykańskie w obu korpusach wynosiły 26 044 żołnierzy, w tym 4589 zabitych.

Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień