t="69">

stat4u

p.s.2001.03.24

S

1 luty 1945

2 luty 1945

Filipiny: Na Leyte ustały regularne walki, chociaż pozostały jeszcze ogniska japońskiego oporu.

3 luty 1945

Niemcy: Alianci zrzucili 3 tys. bomb na Berlin. Zginęło ok.22 tys. osób.

Filipiny: Żołnierze amerykańskiej 6 Armii posuwali się do przodu na Luzonie.

Atlantyk: Na południowy wschód od Szetlandów brytyjskie eskortowce zatopiły niemiecki okręt podwodny "U-1279".

4 luty 1945

Atlantyk: W rejonie Hybrydów brytyjskie fregaty zatopiły niemiecki okręt podwodny "U-1014".

Bałtyk: W Zatoce Fińskiej po wejściu na minę zatonął niemiecki okręt podwodny "U-745".

5 luty 1945

Pacyfik: Wojska australijskie wylądowały na Nowej Brytanii, zaciskając pierścień okrążenia wokół Rabaul.

6 luty 1945

Filipiny: Rozpoczęła się bitwa o Manilę. Z obozów pod Manilą uwolniono 4 tys. amerykańskich jeńców wojennych, którzy spędzili prawie 3 lata za drutami.

7 luty 1945

Chiny: Nacierające w Chinach wojska japońskie zdobyły kolejną  amerykańską bazę lotniczą Kanchow.

8 luty 1945

Filipiny: Rósł opór wojsk japońskich broniących Manili.

9 luty 1945

Filipiny: Koło Manili trwały ciężkie walki, zwłaszcza wokół lotniska Nichols i na Ścieżce Val Verde.

Atlantyk: Na zachód od Bergen w Norwegii brytyjski okręt podwodny "Venturer" zatopił niemiecki okręt podwodny "U-864".  

Bałtyk: W Zatoce Kilońskiej po wejściu na minę zatonął niemiecki okręt podwodny "U-923".  

10 luty 1945

11 luty 1945

Pacyfik: Amerykański okręt podwodny "Batfish" zatopił u brzegów Filipin japoński okręt podwodny "Ro-112".

12 luty 1945

13 luty 1945

Pacyfik: Amerykański okręt podwodny "Batfish" zatopił u brzegów Filipin japoński okręt podwodny "Ro-113".

14 luty 1945

Filipiny: Wojska amerykańskie dotarły do podstawy półwyspu Bataan. Do Zatoki Manilskiej weszły amerykańskie ścigacze.

Atlantyk: Na południowy wschód od Szetlandów brytyjskie eskortowce zatopiły niemiecki okręt podwodny "U-989".

15 luty 1945

Filipiny: Wojska amerykańskie wylądowały na południowym skraju półwyspu Bataan. Oddziały japońskie w Manili zostały otoczone.

16 luty 1945

Filipiny: Nastąpił zaskakujący atak amerykanów na twierdzę Corregidor, strzegącą wejścia di zatoki Manilskiej. Na Corregidorze wylądowali jednocześnie spadochroniarze i żołnierze z barek desantowych, którzy przypłynęli z półwyspu Bataan. Liczący ponad 4 tys. ludzi garnizon japoński został wybity do nogi. W akcji zginęło tylko 136 amerykanów.

Atlantyk: W rejonie Moray Firth kanadyjska fregata "St. John" zatopiła niemiecki okręt podwodny "U-309".

17 luty 1945

Pacyfik: Oczyszczanie plaż Iwo Jimy z min natrafiło na nieoczekiwane trudności. Zginęło prawie 200 płetwonurków amerykańskiej marynarki.

Atlantyk: Na południowy wschód od Szetlandów brytyjskie eskortowce zatopiły niemiecki okręt podwodny "U-1278".

W rejonie Murmańska brytyjskie eskortowce zatopiły niemiecki okręt podwodny "U-425".

18 luty 1945

Birma: Wojska brytyjskie wylądowały na wybrzeżu prowincji Arakan, odcinając odwrót cofającym się oddziałom japońskim.

19 luty 1945

Pacyfik: Amerykańska piechota morska wylądował na Iwo Jimie. Japończycy planowali wykorzystać wyspę jako bazę dla kamikaze. Zamierzali również umieścić na niej dywizjon samolotów myśliwskich, aby walczyć z bombowcami B-29, startującymi z wysp Mariańskich. Desant na wyspę o powierzchni zaledwie 21 km kwadratowych przeprowadziły 3 dywizje piechoty morskiej, przeciwko którym stanęło 22 tys. fanatycznych żołnierzy japońskich. Większość z nich obsadzała system umocnień zbudowanych z dala od brzegu morza, ale mimo to obrona plaż była silna i zdeterminowana.

Bałtyk: W Zatoce Fińskiej po wejściu na minę zatonął niemiecki okręt podwodny "U-676".

20 luty 1945

Filipiny: Oddziały amerykańskich wojsk lądowych zdobyły przyczółki na wyspach Samar i Capul, co dawało amerykanom kontrolę nad ważną cieśniną San Bernardino.

Atlantyk: Na kanale Św. Jerzego brytyjski eskortowiec "Amethyst" zatopił niemiecki okręt podwodny "U-1208".

21 luty 1945

Pacyfik: Na Iwo Jimie lądujące amerykańskie oddziały piechoty morskiej straciły już połowę posiadanych czołgów. Wzrosła intensywność walk.

22 luty 1945

Pacyfik: Pomimo japońskiego oporu amerykańska piechota na Iwo Jimie posunęła się nieco do przodu. 

M. Śródziemne: W rejonie Kadyksu brytyjskie trałowce zatopiły niemiecki okręt podwodny "U-300".

23 luty 1945

Pacyfik: Na Iwo Jimie amerykańscy żołnierze z pododdziału 28 pułku piechoty morskiej zatknęli sztandar na szczycie góry Suribachi. 

24 luty 1945

Filipiny: Większość dzielnic Manili znalazła się już w rękach amerykanów.

Atlantyk: Na kanale La Manche koło Wysp Scylli brytyjskie eskortowce zatopiły niemiecki okręt podwodny "U-480". Na południe od Falmouth brytyjski samolot zatopił "U-927".

Niemcy: W Bremie amerykańskie samoloty zatopiły niemiecki okręt podwodny "U-3007".

25 luty 1945

Japonia: Lotnictwo amerykańskie zmieniło taktykę nalotów bombowców B-29. W miejsce dotychczasowych nalotów dziennych na dużych wysokościach wprowadzono loty nocne na niskim pułapie, a zamiast bomb burzących zastosowano ładunki zapalające. Pierwsze bombardowanie Tokio przez 334 bombowce wywołało pożary, które strawiły 4000 hektarów powierzchni miasta.

26 luty 1945

Birma: Wojska brytyjskie rozpoczęły natarcie na miasta Mandalay i Meiktila.

27 luty 1945

Pacyfik: Trwały wyjątkowo ciężkie walki na Iwo Jimie. Amerykańska marynarka wojenna uruchomiła na wyspie bazę dla wodnosamolotów.

Atlantyk: W kanale La Manche na południe od Penzance brytyjska fregata "Loch Fada" zatopiła niemiecki okręt podwodny "U-1018", a w zachodniej części kanału eskortowce zatopiły "U-327".

28 luty 1945

Filipiny: Wojska amerykańskie wylądowały na wyspie Palawan.

Atlantyk: W rejonie Rabatu w Maroku alianckie eskortowce zatopiły niemiecki okręt podwodny "U-869".

Styczeń - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień