Make your own free website on Tripod.com

t="69">

stat4u

p.s.2001.03.24

Wyszukiwarka


powered by FreeFind

Militaria   

S

 

LOTNICTWO

REGIA AREONAUTICA

 

SAMOLOTY MYŚLIWSKIE

Aeronautica Umbra T.18 - myśliwiec (prototyp)

Ambrosini S.A.I. 107/207/403 - lekki myśliwiec

Breda Ba-25 - samolot myśliwski

Breda Ba-27 - samolot myśliwski

Breda Ba-75 - samolot myśliwski

Breda Ba-82 - samolot myśliwski

Caproni Ca-F4

Caproni Ca-F5/F6

Caproni Ca.331/335/355 - myśliwiec nocny (prototyp)

Caproni N-1 - samolot odrzutowy

Fiat CR-25 - samolot myśliwski

Fiat CR-30 - samolot myśliwski

Fiat CR.32 - samolot myśliwski

Fiat CR.42 - samolot myśliwski

Fiat G-50 - samolot myśliwski

Fiat G-55 - samolot myśliwski

Fiat G-56 - myśliwiec (prototyp)

Fiat G-58 - ciężki myśliwiec (projekt)

Fiat CS-38 - samolot myśliwski (projekt)

Fiat RA-14 - samolot myśliwski

IMAM Ro-37 - samolot myśliwski

IMAM Ro-44 - samolot myśliwsko-rozpoznawczy

IMAM Ro-57 - samolot myśliwsko-wielozadaniowy

Macchi MC-200 - samolot myśliwski

Macchi C-202 - samolot myśliwski

Macchi C-205 - samolot myśliwsko-bombowy

Meridionli Ro-47 - samolot myśliwski

Piaggio P.119 - myśliwiec (prototyp)

Reggiane Re 2000

Reggiane Re 2001

Reggiane Re 2002

Reggiane Re 2004 - myśliwiec (projekt)

Reggiane Re 2005

Savoia-Marchetti SM.91/92 - myśliwiec (prototyp)

SAMOLOTY BOMBOWE I TORPEDOWE

Ansaldo A-120 - samolot bombowy

Breda Ba.20 - samolot bombowo-nurkujący (prototyp)

Breda Ba-65 - samolot bombowy

Breda Ba-88 - samolot bombowy

Breda Ba-201- samolot szturmowy

Cant Z-1007 - samolot bombowy

Cant Z-1018 - średni samolot bombowy

Caproni AP.1

Caproni Ca-133 - samolot bombowy

Caproni Ca-135 - samolot bombowy

Caproni Ca-313

Caproni Ca-316

CANSA FC-20 

Fiat Br-20 - bombowiec średniego zasięgu

Piaggio P-32

Piaggio P-108C/T

Piaggio P-111 

Savoia-Marchetti SM-79 - samolot bombowy

Savoia-Marchetti SM 81

Savoia-Marchetti SM 84

Savoia-Marchetti SM 85

Savoia-Marchetti SM 86/93

SAMOLOTY POZOSTAŁE

Ambrosini AR - samolot bezzałogowy

Breda Ba.44

Breda Ba.64

Breda Ba.88

CANSA FC-20 - wielozadaniowy samolot myśliwsko-rozpoznawczy

Cant Z-501 - wodnosamolot

Cant Z-504

Cant Z-506 - wodnosamolot

Cant Z-508

Cant Z-511

Cant Z-515

Cant Z-1011

Cant Z-1015

Caproni Ca-111

Caproni Ca-148

Caproni Ca-309

Caproni Ca-310

Caproni Ca.311- samolot bombowo-transportowy

Caproni Ca-312

Caproni Ca-314 - samolot rozpoznawczo bombowy

Fiat CR.25 - wielozadaniowy myśliwsko-rozpoznawczy

Fiat G-12 - samolot transportowy

Fiat G-18

Fiat IRC-42 - wodnosamolot myśliwski

Fiat RS.14

Macchi C.94

Macchi C.100

Savoia-Marchetti SM.82

Savoia-Marchetti SM.73

Savoia-Marchetti SM.74

Savoia-Marchetti SM.75

Savoia-Marchetti SM S.59

Savoia-Marchetti SM.66/77

Savoia-Marchetti SM.87