Make your own free website on Tripod.com

t="69">

stat4u

p.s.2001.03.24

Wyszukiwarka


powered by FreeFind

Militaria   

S

 

DYWIZJE KANADYJSKIE

WALCZĄCE W II WŚ

 

DYWIZJE PIECHOTY

1 Dywizja Piechoty

W jej skład wchodziły: . 4 pułk zwiadowców (Princess Louise Dragon Guard) do 1944, 1 pułk samochodów pancernych (Royal Canadian Dragoons), 1, 2 i 3 brygady piechoty (każda po 3 bataliony), 1,2 i 3 pułki polowe artylerii, 1 batalion przeciwpancerny, 2 batalion przeciwlotniczy, batalion saperów, kompania karabinów maszynowych i inne odziały pomocnicze. W 1943 roku podczas lądowania we Włoszech dywizja miała ok. 18347 żołnierzy i wyposażona była w 12 265 pistoletów i karabinów, 1302 karabinów maszynowych, 359 moździerzy, 436 PIATów, 307 dział różnego kalibru i 3347 pojazdów. 

Brała udział w I Wojnie Światowej, po której zakończeniu został rozwiązana. Została zmobilizowana powtórnie we wrześniu 1939 roku. W lipcu 1943 roku dywizja wylądowała na Sycylii. 

2 Dywizja Piechoty

W jej skład weszły: 8 pułk zwiadowców, 4, 5 i 6 brygady piechoty (każda po 3 bataliony), 18 batalion samochodów pancernych, kompania karabinów maszynowych i inne oddziały pomocnicze. 

Dywizja powstała w czasie pierwszej wojny światowej i weszła w skład Kanadyjskich Sił ekspedycyjnych walczących w Europie. Okryła się sławą w kilku kampaniach i została rozwiązana z końcem działań. 1 września 1939 roku wraz z rozpoczęciem drugiej wojny światowej dywizja ponownie została zmobilizowana w ramach Canadian Servis Activ Force. Część batalionów z pułków piechoty dywizji pozostała w Kanadzie i służyła jako No-Pernament Activ Militia ( były to oddziały złożone z ludzi nie zdolnych do pełnienia służby w siłach ekspedycyjnych, którzy trening wojskowy przechodzili tylko w weekendy ). Początkowo brygady piechoty składały się tylko z trzech batalionów piechoty i batalionu ciężkich karabinów maszynowych. 4 Brygada składała się z żołnierzy mobilizowanych z rejonu Ontario, 5 Brygada z rejonu Quebec, a 6 z rejonu zachodniego. Brygady koncentrowały się wiosną 1940 roku w miejscowościach: Camps Borden (4), Valcartier (5) i Shilo (6). Następnie nastąpiło rozdrobnienie dywizji i poszczególne jej oddziały były kierowane w różne miejsca na świecie. I tak w czerwcu 1940 roku batalion Black Watch z 5 brygady został wysłany na Nową Fundlandię i pozostał tam do sierpnia jako miejscowy garnizon, Bataliony karabinów maszynowych: Cameron of Ottawa z 4 brygady i Chaudieres z 5 brygady zostały wysłane jako garnizon na Islandię, batalion karabinów maszynowych z 6 brygady Winnipeg Grenadiers najpierw został wysłany na garnizon do Caribbean, a stamtąd do Hong Kongu. Bataliony Les Fusiliers Mont Royal z 5 brygady oraz Royal Regiment of Canada z 4 brygady w czerwcu 1940 roku zostały wysłane na Islandię, a stamtąd w październiku wysłani zostali do Wielkiej Brytanii. Jesienią 1940 roku pierwsze bataliony zaczęły przybywać do Wielkiej Brytanii i w grudniu 1940 roku rozpoczęto koncentrację dywizji w ramach Kanadyjskiego Korpusu. Z nadwyżek 1 DP dokoptowano batalion karabinów maszynowych Totonto Scottish i włączono w struktury dywizji. 8 pułk zwiadowców został utworzony ze szwadronów zwiadu w brygadach piechoty. W sierpniu 1942 roku jej oddziały wzięły udział w lądowaniu pod Dieppe i poniosły duże straty. W miesiąc po rozpoczęciu operacji "Ovrlord" dywizja wylądowała na kontynencie europejskim. Brała udział w walkach koło Caen i Falaise. Następnie nacierała w ku Sekwanie. Na jesieni 1944 roku walczyła między holenderskimi kanałami. Przez październik 1944 roku biła się o Antwerpię i porty z których Niemcy wystrzeliwali rakiety V. Zimę dywizja spędziła w Nijmegen. W lutym 1945 roku w widowiskowy sposób przeprawiła się przez Ren. Do końca wojny dywizja doszła aż do Oldenburga w Niemczech i tu stacjonowała do lipca, a następnie została przetransportowana do Holandii. Demobilizacja trwała od września do grudnia 1945 roku.

3 Dywizja Piechoty

W jej skład weszły: 7 pułk zwiadowców, 7, 8 i 9 brygady piechoty (każda po 3 bataliony), kompania karabinów maszynowych. Brała udział w inwazji w Normandii w składzie 2 Armii Brytyjskiej. Walczyła koło Caen. 

6 Dywizja Piechoty

Rozpoczęto ją formować z myślą o operacji "Coronet" (inwazja w Japonii), w której miała wziąć udział. Jednak zanim zdążyła wejść do boju Japonia skapitulowała. 

 

DYWIZJE PANCERNE

4 Dywizja Pancerna

W jej skład weszły: 4 pancerna brygada (21, 22 i 28 ppanz.), 9 brygada piechoty, 29 pancerny pułk zwiadu

5 Dywizja Pancerna

W jej skład weszły: 5 pancerna brygada (2, 5 i 9 ppanz.), 12 brygada piechoty ( w dywizji od lipca 1944 do marca 1945 roku) 11 brygada piechoty, 3 pancerny pułk zwiadu (Governor General's Horse Guards), 8 i 17 polowe pułki artylerii, 4 pułk przeciwpancerny, 5 pułk przeciwlotniczy, batalion saperów, 11 kompania karabinów maszynowych i inne oddziały pomocnicze.

1 Brygada Pancerna

W jej skład wchodziły: 11, 12 i 14 pułki pancerne. Służyło w niej ok. 5000 ludzi i 60 czołgów.

2 Brygada Pancerna

W jej skład wchodziły: 6, 10 i 27 brygady pancerne.

 

INNE JEDNOSTKI

1 Kanadyjski Batalion Spadochronowy