Make your own free website on Tripod.com

t="69">

stat4u

p.s.2001.03.24

S

1 lipiec 1943

Pacyfik: W ramach operacji "Cartwheel" kolejne amerykańskie oddziały wylądowały na wyspie Rendova. 4 batalion rajdersów amerykańskich opanował przystań Viru na Nowej Georgii.

Pacyfik: Amerykański okręt podwodny "Tresher" uszkodził japoński niszczyciel "Hokaze".

2 lipiec 1943

Pacyfik: W ramach operacji "Cartwheel" oddziały 37 i 43 DP wspierane przez artylerię z wyspy oraz siły morskie i lotnicze wylądowały po obu stronach Nowej Georgii.

Pacyfik: Japońskie krążowniki i niszczyciele ostrzelały amerykańskie pozycje na wyspie Rendova.

3 lipiec 1943

Pacyfik: Z Rabaul wyszedł zespół japońskich niszczycieli transportowych, wiozący zaopatrzenie dla odciętych garnizonów.

N. Gwinea: W zatoce Nasau połączyły się oddziały australijskiej 3 DP i oddziału MacKechnie.

Atlantyk: W zatoce Biskajskiej brytyjskie samoloty zatopiły niemiecką łódź podwodna "U-126".

Na północny zachód od przylądka Ortegal brytyjskie samoloty zatopiły niemiecką łódź podwodna "U-628".

ZSRR: W przeddzień rozpoczęcia operacji "Cytadela" pod Kurskiem rozkaz do ataku nie został odwołany pomimo tego, że wywiad niemiecki zdawał sobie sprawę z tego, że sowieci znają niemiecki plan i zawczasu się do niego przygotowali. Pod Kurskiem Rosjanie zgromadzili ogromne siły, często kosztem innych ważnych frontów. Front Centralny gen. Rokossowskiego i Front Woroneski gen. Watutina posiadały 3600 czołgów i dział samobieżnych oraz 2600 samolotów. Według planu Niemcy mieli zaatakować z północy i z południa. Z północy nacierać miała specjalnie utworzona Grupa "Północ" powstała z jednostek GA "Środek" von Kluge'go ( 9 A gen. Modela i 2 APanc. gen. Schmidta w których skład wchodziły: 7 dywizji piechoty, 2, 4, 9, 12, 18 i 20 DPanc., dwie dywizje grenadierów pancernych, 21 BPanc. oraz 12 batalionów dział szturmowych. Z południa natomiast Grupa "Południe" utworzona z oddziałów GA "Południe" von Mansteina ( 7 dywizji piechoty, 3, 6, 7, 11, 19 i 23 DPanc., dywizja "Grossdeutschland", 4 dywizje SS: "LAH", "Das Reich", Totenkopf" i "Wiking", 10 BPanc. i 9 batalionów dział szturmowych. W operacji zadebiutować miały na większą skalę najnowsze niemieckie czołgi: Panther, Tygrys i Ferdinand. Ogółem Niemcy zgromadzili 2800 czołgów i dział szturmowych. 

4 lipiec 1943

ZSRR: Początek największej bitwy pancernej II wojny światowej. Rusza niemieckie natarcie pod Kurskiem. Niemieckie dywizje pancerne przełamują pierwsze linie sowieckiej obrony.

Giblartar: W katastrofie lotniczej zginął Władysław Sikorski premier i Naczelny Wódz.

Pacyfik: W ramach operacji "Cartwheel" w Bairoko w Zatoce Kula wylądowała amerykańska 37 DP. Na Nowej Georgii trwały ciężkie walki. Japońskie niszczyciele dostarczyły posiłki w Vila w zatoce Kula.

5 lipiec 1943

Pacyfik: Z portu w Rabaul wyszedł konwój niszczycieli japońskiego "Tokijskiego ekspresu".

Aleuty: W porcie na Kiska japończycy zatopili swój uszkodzony okręt podwodny "I-7".

Atlantyk: Na północny wschód od przylądka Finisterre brytyjskie samoloty zatopiły niemiecki okręt podwodny "U-535".

ZSRR: W bitwie pod Kurskiem II KPanc. SS przełamał radzieckie pozycje.

6 lipiec 1943

Aleuty: Amerykańskie krążowniki i niszczyciele ostrzelały japońskie pozycje na wyspie Kiska.

Pacyfik: W ramach operacji "Cartwheel" stoczono bitwę w Zatoce Kula. Było to starcie pomiędzy zespołem amerykańskich krążowników i niszczycieli a japońskim konwojem "Tokijskiego ekspresu" złożonego z 10 niszczycieli i usiłującego dostarczyć posiłki do Munda. Japończycy stracili niszczyciele "Nagatsuki" i "Niizuki", zatopione przez artylerię amerykańskich okrętów, a amerykanie stracili storpedowany krążownik "Helena".

7 lipiec 1943

Pacyfik: Z Paramushiro na Kurylach wyszedł zespół japońskich niszczycieli, żeby ewakuować ostatnie oddziały z wyspy Kiska na Aleutach.

Atlantyk: Na zachód od Lizbony amerykańskie samoloty zatopiły niemiecki okręt podwodny "U-951".

8 lipiec 1943

Pacyfik: Trwały ciężkie walki na Nowej Georgii. Amerykanom mimo zażartego oporu japończyków udało się posunąć trochę do przodu.

Atlantyk: Na zachód od Porto w Portugalii amerykańskie samoloty zatopiły niemiecki okręt podwodny "U-232".

9 lipiec 1943

Pacyfik: Amerykańskie niszczyciele ostrzeliwujące japońskie pozycje na Munda, odparły atak ok. 100 japońskich samolotów.

Atlantyk: Na północny zachód od Lizbony brytyjskie samoloty zatopiły niemiecki okręt podwodny "U-435".

U ujścia Amazonki amerykańskie samoloty zatopiły niemiecki okręt podwodny "U-590".

10 lipiec 1943

Włochy: Początek operacji "Husky" czyli lądowania aliantów na Sycylii. Była to największa z dotychczasowych operacji desantowych. Udział w niej wzięła 7 A amerykańska i 8 A brytyjska ze składu 15 Grupy Armii liczącej 13 dywizji wyposażonych w 14 tys. pojazdów, 600 czołgów i 1800 dział. Flota składała się z blisko 3200 okrętów, jednostek desantowych i statków. Wojska te miały nad przeciwnikiem kilkakrotną przewagę. Z Afrykańskich lotnisk mogło wystartować 4 tys. samolotów bojowych i 1500 transportowych. Naczelnym dowódcą alianckim był gen. Eisenhower, zaś bezpośrednio nad operacją czuwał brytyjski gen. Alexander. Dowódcą floty był adm. Cunninghama. Wojska podzielone były na 2 grupy: zachodnią (Western Naval Task Force) z 7 A amerykańską pod dow. gen. Pattona i wschodnią (Eastern Naval Task Force) z wojskami brytyjskimi i kanadyjskimi z 8 A pod dow. gen. Montgomery'go. Ubezpieczenie morskie na wschód od Sycylii stanowił zespół w składzie: pancerniki "Nelson", "Rodney", "Warspite" i "Valiant", lotniskowce "Formidable" i "Illustrious", 6 krążowników i 18 niszczycieli, a na zachód od Sycylii zespół 2 pancerników "Howe" i "King George V" i 6 niszczycieli. Do bezpośredniego wsparcia lądowania przeznaczonych było 5 krążowników i 49 niszczycieli. Amerykanie lądować mieli pod Licatą, Gelą i Scoglitti, a Brytyjczycy w rejonie przylądka Passero i na południe od Syrakuz. Rankiem przy bardzo silnym wietrze i wzburzonym morzu alianckie trawlery oczyściły rejon desantu z mim i po poprzednim ostrzale morskim i bombardowaniu z powietrza alianci zeszli na ląd bez większych strat.

Polskim akcentem w akcji był udział niszczycieli "Piorun", "Krakowiak" i "Ślazak", okręty podwodne "Dzik" i "Sokół" a także transportowce wojska "Batory" i "Sobieski" i frachtowce "Tobruk " i "Narwik".

W rejonie Geli na południowej Sycylii niemiecki samoloty zatopiły amerykański niszczyciel "Maddox".

ZSRR: W czasie bitwy pod Kurskiem czołgi marszałka Mansteina zajęły Obojań.

Pacyfik: Startujące z wyspy Attu na Kurylach amerykańskie bombowce B-25 zaatakowały po raz pierwszy japońską bazę morską na Paramushiro na Kurylach.

11 lipiec 1943

Pacyfik: W ramach operacji "Cartwheel" amerykański krążowniki i niszczyciele ostrzelały japońskie pozycje na Munda.

ZSRR: W zmaganiach pod Kurskiem pomimo olbrzymich strat w ludziach i sprzęcie Rosjanie pozostali na swoich stanowiskach.

12 lipiec 1943

ZSRR: Ruszyła kontrofensywa radziecka pod Kurskiem, zaczęła się największa podczas tej wojny bitwa pancerna. Niemiecka 4 armia pancerna starła się z radziecką 5 armią pancerną. Pod Prochorowką niemieckie czołgi zniszczyły większość wozów radzieckich 18 i 29 KPanc. 

Pacyfik: Na Nowej Georgii nadal trwały krwawe walki. Oddziały amerykańskie utknęły w miejscu, a 1 batalion został nawet otoczony bez zapasów żywności.

Włochy: Po odparciu włoskich i niemieckich kontrataków wojska amerykańskie ruszyły do natarcia w głąb Sycylii. Silne wsparcie ogniowe wojskom udzieliły krążowniki "Savannah" i "Boise" oraz niszczyciele "Shubrick", "Jeffers", "Glennon", "Butler", "Beatty", "Laub", "Cowie" i "Tillman".

M. Śródziemne: W cieśninie Mesyńskiej brytyjskie kutry torpedowe zatopiły włoski okręt podwodny "Flutto" i niemiecki "U-561", a koło Augusty na Sycylii włoski okręt podwodny "Bronzo".

Na południowy wschód od Algerii brytyjski niszczyciel "Inconstant" zatopił niemiecki okręt podwodny "U-409".

Atlantyk: Na zachód od Vigo alianckie samoloty zatopiły niemiecki okręt podwodny "U-506".

13 lipiec 1943

ZSRR: Załamanie się ofensywy niemieckiej na łuku kurskim, pomiędzy Orłem i Charkowem przekreśliło ostatnią próbę rzeszy przejęcia inicjatywy w ZSRR.

Pacyfik: W ramach operacji "Cartwheel" stoczono bitwę pod Kolombangara. Lekki krążowniki amerykańskie "Honolulu" i "St. Louis" oraz nowozelandzki "Leander" z ok. 10 niszczycielami. wyruszył na spotkanie japońskich okrętów "Tokijskiego ekspresu" złożonego z 9 niszczycieli. Oba zespoły spotkały się o godz. 1.08 i niemal jednocześnie otworzyły ogień. Grad pocisków 152 mm spadł na japoński krążownik "Jintsu", który eksplodował i zatonął. Natomiast nowozelandzki "Leander" już w pierwszych sekundach został trafiony torpedą. Japońskie niszczyciele wykonały zaraz drugi atak torpedowy, zatapiając niszczyciel "Gwin" i osiągając po jednym trafieniu amerykańskich krążowników. Po tym natarciu obie strony przerwały walkę i wycofały się.

N. Gwinea: Australijska 3 DP oczyściła z japończyków rejon Mubo.

Włochy: Lądujące na Sycylii oddziały brytyjskie zostały zatrzymane przez niemieckie wojska pancerne na północ od Augusty. Przełamanie niemieckiej obrony nie dało rezultatu i w związku z tym zdecydowano się przeprowadzić na niemieckie tyły brygadę wojsk powietrznodesantowych. Lecącą w nocy formacje desantową ostrzelała przez pomyłkę własna artyleria okrętowa strącając 11 ze 119 samolotów transportowych i 19 szybowców. 27 samoloty zawróciły nad Afrykę i do celu dotarło zaledwie 300 żołnierzy co nie mogło zmienić w żaden sposób sytuacji.

M. Śródziemne: Na południowy wschód od cieśniny Mesyńskiej brytyjskie niszczyciele "Echo" i "Ilex" zatopiły włoski okręt podwodny "Nereide", a na południe od tej cieśniny brytyjski okręt podwodny "Unruly" zatopił jeszcze jeden włoski okręt podwodny "Acciaio".

Atlantyk: Na północny zachód od Wysp Zielonego Przylądka amerykańskie samoloty z lotniskowca eskortowego "Core" zatopiły niemiecki okręt podwodny "U-487".

W zatoce Biskajskiej brytyjskie samoloty zatopiły niemiecki okręt podwodny "U-607".

14 lipiec 1943

Pacyfik: Na japońskich wodach zatonął z powodu awarii japoński okręt podwodny "I-179".

Atlantyk: Na południe od Azorów amerykańskie samoloty z lotniskowca eskortowego "Santee" zatopiły niemiecki okręt podwodny "U-160".

15 lipiec 1943

Pacyfik: W rejonie Wysp Salomona miała miejsce duża bitwa lotnicza. 74 japońskie samoloty usiłowały wesprzeć własne oddziały, lecz zostały odparte tracąc 45 samolotów. Amerykanie stracili tylko 3 maszyny.

M. Śródziemne: W zatoce Tareńskiej brytyjski okręt podwodny "United" zatopił włoski okręt podwodny "Remo".

Atlantyk: Na południe od Haiti amerykańskie samoloty zatopiły niemiecki okręt podwodny "U-159".

Na północny zachód od Madery amerykańskie samoloty z lotniskowca eskortowego "Santee" zatopiły niemiecki okręt podwodny "U-509".

Na zachód od Afryki brytyjskie eskortowce zatopiły niemiecki okręt podwodny "U-135".

Na Morzu Barentsa zaginął radziecki okręt podwodny "M-106"

16 lipiec 1943

ZSRR: wycofanie się wojsk niemieckich z rejonu Kurska.

Pacyfik: Do bazy w Paramushiro powróciły japońskie niszczyciele, które miały ewakuować garnizon Kiski. Okręty te nie zdołały dobić do brzegów wyspy na Aleutach z powodu złych warunków atmosferycznych.

Z Espiritu Santo wysłano 2 krążowniki australijskie i 4 amerykańskie niszczyciele, z zadaniem dołączenia do składu 7 Floty, działającej koło brzegów Nowej Gwinei.

Atlantyk: Na środkowym Atlantyku samoloty z amerykańskiego lotniskowca eskortowego "Core" zatopiły niemiecki okręt podwodny "U-67".

17 lipiec 1943

Pacyfik: Amerykańskie samoloty bazujące w rejonie wysp Salomona dokonały nalotu na japońskie okręty stojące koło Buin u brzegów Bougainville. Udało im się zatopić niszczyciel oraz uszkodzić kilka innych jednostek.

Na Nowej Georgii wojska japońskie wykonały kilka ofensywnych manewrów.

M. Śródziemne: W Messinie brytyjska łódź MTB 316 zatopiła włoski krążownik "Scipione Africano"

18 lipiec 1943

Pacyfik: Na Nowej Georgii toczyły się wyjątkowo zacięte walki. Amerykanom udało się odeprzec wszystkie japońskie kontrataki oraz dowieźć posiłki.

M. Śródziemne: Na południowy wschód od Sycylii brytyjskie samoloty zatopiły włoski okręt podwodny "Romolo".

19 lipiec 1943

Pacyfik: 3 japońskie niszczyciele wyładowały zaopatrzenie w Vila w zatoce Kula.

Atlantyk: Na wschód od Florinapolis w Brazylii amerykańskie samoloty zatopiły niemiecki okręt podwodny "U-513".

20 lipiec 1943

Pacyfik: Amerykańskie samoloty zaatakowały wycofujące się z zatoki Kula japońskie okręty. Dwa japońskie niszczyciele zostały zatopione, a krążownik uszkodzony.

Japońska łódź podwodna storpedowała na wodach wysp Salomona australijski krążownik "Hobart".

Na Nowej Georgii wojskom amerykańskim udało się przebić do okrążonego od paru dni batalionu.

Atlantyk: Na północny zachód od przylądka Ortegal amerykańskie samoloty uszkodziły niemiecki okręt podwodny "U-558", który musiała zatopić własna załoga.

21 lipiec 1943

USA: Marynarka Wojenna USA wycofała zamówienie na 5 nowych pancerników, a szef sztabu gen. Marshall zaproponował ominięcie  japońskiej bazy w Rabaul, ponieważ zdobywanie tak potężnej bazy wiązało się z dużymi stratami, a odizolowany i pozbawiony dostaw garnizon nie będzie mógł dużo zdziałać.

Atlantyk: W rejonie ujścia Amazonki amerykańskie samoloty zatopiły niemiecki okręt podwodny "U-662".

22 lipiec 1943

Włochy: Amerykańska 7 armia wkroczyła do Palermo.

Aleuty: Amerykańskie okręty ostrzelały japońskie pozycje na wyspie Kiska.

Pacyfik: Amerykańskie samoloty zatopiły japoński okręt-bazę wodnosamolotów "Nisshin Maru" koło Boungainville.

23 lipiec 1943

Pacyfik: Amerykanie przeprowadzili natarcie w kierunku lotniska Munda na Nowej Georgii.

Włochy: Amerykańska 7 armia wkroczyła do Marsali.

M. Śródziemne: Na południowy wschód od Sycylii brytyjskie niszczyciele "Laforey" i "Eclipse" zatopiły włoski okręt podwodny "Ascianghi".

Atlantyk: Na południe od Azorów amerykańskie samoloty z lotniskowca eskortowego "Bogue" zatopiły niemiecki okręt podwodny "U-527". Amerykański niszczyciel "Badger" zatopił niemiecki okręt podwodny "U-613".

W rejonie Natalu w Brazylii amerykańskie samoloty zatopiły niemiecki okręt podwodny "U-598".

24 lipiec 1943

Pacyfik: Admirał Nimitz rozkazał dowódcom amerykańskich okrętów podwodnych uzbrajać torpedy w zapalniki kontaktowe, przyznając, że zapalniki magnetyczne są wadliwe.

Atlantyk: Na północny zachód od przylądka Ortegal brytyjskie samoloty zatopiły niemiecki okręt podwodny "U-459".

W Trondheim w Norwegii brytyjskie samoloty zatopiły niemiecki okręt podwodny "U-622".

25 lipiec 1943

Włochy: Aresztowano Benito Mussoliniego

Pacyfik: Na Nowej Georgii do amerykańskich sił dołączyła 25 DP.

26 lipiec 1943

Pacyfik: Amerykańskie niszczyciele ostrzelały Munda.

Aleuty: Dwa okręty z japońskiego zespołu ewakuującego garnizon Kiska zderzyły się w silnym sztormie i musiały zawrócić do Paramushiro.

Atlantyk: Na wschód od Jamajki amerykańskie samoloty zatopiły niemiecki okręt podwodny "U-759".

27 lipiec 1943

Pacyfik: "Bitwa radarowych plamek". Amerykańskie okręty wystrzeliły setki pocisków w kierunku plamek pojawiających się na ekranach radarów, zanim zorientowano się, że niema tam przeciwnika, a jest to błędne wskazanie radaru.

Amerykańskie samoloty zatopiły koło Nowej Brytanii dwa japońskie niszczyciele "Ariake" i "Mikazuki".

Amerykański okręt podwodny "Sawfish" zatopił na wodach chińskich japoński stawiacz min "Hiroshima" i statek handlowy.

28 lipiec 1943

Niemcy: Bombardowanie Hamburga, pierwsze naloty dywanowe, 30 tys. zabitych.

Aleuty: Japoński zespół ewakuacyjny po zapadnięciu zmroku w niecałą godzinę zabrał z wyspy Kiska ponad 5 tys. żołnierzy tamtejszego garnizonu i odpłynął do Paramushiro. Zrobili to tak szybko i niepostrzeżenie, że amerykanie jeszcze przez jakiś czas myśleli, że na wyspie stacjonuje japoński garnizon.

Atlantyk: Na północny zachód od przylądka Ortegal w zatoce Biskajskiej alianckie samoloty zatopiły niemiecki okręt podwodny "U-404".

Na Morzu Karaibskim amerykańskie samoloty zatopiły niemiecki okręt podwodny "U-359".

29 lipiec 1943

M. Śródziemne: W cieśninie Otranto brytyjski okręt podwodny "Trooper" zatopił włoski okręt podwodny "Micca".

Atlantyk: Na północny zachód od przylądka Finisterre alianckie samoloty zatopiły niemiecki okręt podwodny "U-614".

30 lipiec 1943

Aleuty: Amerykańskie niszczyciele ostrzelały opuszczone japońskie pozycje na Kiska.

Pacyfik: Trwały ciężkie walki na Nowej Georgii, gdzie japończycy w kontrataku otoczyli prawie cały amerykański pułk.

M. Śródziemne: Na północny zachód od Malty amerykański dozorowiec "PC-624" zatopił niemiecki okręt podwodny "U-375".

Atlantyk: Australijskie samoloty na północny zachód od przylądka Ortegal zatopiły niemiecki okręt podwodny "U-461", a brytyjskie samoloty "U-462".

W zatoce Biskajskiej brytyjskie eskortowce zatopiły niemiecki okręt podwodny "U-504".

Na południowy zachód od Azorów samoloty amerykańskiego lotniskowca eskortowego "Santee" zatopiły niemiecki okręt podwodny "U-43".

W rejonie Recife w Brazylii amerykańskie samoloty zatopiły niemiecki okręt podwodny "U-591".

31 lipiec 1943

Pacyfik: Japończycy rozpoczęli przerzucanie z Chin do Rabaul 17 DP.

Atlantyk: W tym miesiącu niemieckie U-booty zatopiły na Atlantyku 46 statków alianckich (252 145 BRT).

W rejonie Rio de Janeiro amerykańskie samoloty zatopiły niemiecki okręt podwodny "U-199".

Na Morzu Barentsa zaginął radziecki okręt podwodny "Szcz-422".

O. Indyjski: W tym miesiącu 7 operujących tu niemieckich U-bootów zatopiło 17 statków alianckich (97 214 BRT).

M. Czarne: Na wodach Morza Czarnego prawdopodobnie po wejściu na miny zatonął radziecki okręt podwodny "M-31".

Styczeń - Luty  - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień