Make your own free website on Tripod.com

t="69">

stat4u

p.s.2001.03.24

S

1 sierpień 1941

2 sierpień 1941

ZSRR: Pomoc amerykańska zaczyna docierać do ZSRR.

M. Śródziemne: Włoski okręt podwodny "Tembien" został zatopiony w cieśninie Sycylijskiej przez brytyjski krążownik "Hermione".

Bałtyk: Radziecki okręt podwodny "S-11" zatonął w rejonie Hiumy po wejściu na minę.

3 sierpień 1941

Atlantyk: Na południe od Irlandii alianckie eskortowce zatopiły niemiecki okręt podwodny "U-401".

4 sierpień 1941

Atlantyk: Na południe od Irlandii niemieckie U-booty zaatakowały brytyjski konwój SL-81 i zatopiły 5 statków o łącznej masie 23 200 BRT.

5 sierpień 1941

ZSRR: Ciężkie walki w rejonie Smoleńska.

6 sierpień 1941

ZSRR: Armia Rokossowskiego wbiła się klinem pomiędzy wojska niemieckie, uwalniając okrążoną armię gen. Michaiła F. Łukina.

7 sierpień 1941

M. Śródziemne: Włoski okręt podwodny "Bianchi" został zatopiony na zachód od Gibraltaru przez brytyjski okręt podwodny "Severn".

Włochy: Koło Pizy ginie podczas lotu treningowego na samolocie P 108 syn Mussoliniego, Bruno Mussolini. Duce nigdy w pełni nie otrząsnął się po stracie syna. 

8 sierpień 1941

9 sierpień 1941

10 sierpień 1941

11 sierpień 1941

ZSRR: Do Odessy od północnego-wschodu zbliżyły się oddziały rumuńskie (brygada pancerna i kawalerii).

12 sierpień 1941

Bałtyk: Radziecki niszczyciel "Karł Marks" został zatopiony w zatoce Fińskiej przez niemieckie samoloty.

13 sierpień 1941

ZSRR: Oddziały rumuńskie 4 armii wyszły na wybrzeże Morza Czarnego w rejonie Syczewki okrążając Odessę.

14 sierpień 1941

15 sierpień 1941

ZSRR: Wojska radzieckie po wysadzeniu okrętów znajdujących się w dokach wycofały się z Nikołajewa na Krymie.

Wojska rumuńskie wznowiły natarcie na Odessę, lecz zostały zatrzymane w odległości kilkudziesięciu kilometrów od miasta.

16 sierpień 1941

17 sierpień 1941

18 sierpień 1941

M. Śródziemne: W rejonie Trypolisu po wejściu na minę zatonął brytyjski okręt podwodny "P-32".

19 sierpień 1941

Atlantyk: Niemiecki okręt podwodny "U-204" zatopił holenderski niszczyciel "Bath" eskortujący konwój płynący z Wysp Brytyjskich OG-71. Inne U-booty posłały na dno jeszcze z konwoju 3 frachtowce o tonażu 6500 BRT. W sumie Niemcom udało się z tego konwoju zatopić 10 statków o łącznej masie 15 185 BRT.

ZSRR: Niemieckie oddziały 2 Grupy Pancernej zajęły miasto Homel.

Niemieckie oddziały 1 Grupy Pancernej z Armii "Południe" zdobyły przyczółek na Dnieprze w okolicach Zaporoża.

20 sierpień 1941

21 sierpień 1941

ZSRR: Radziecki garnizon Oczakowa pod naporem wojsk osi wycofał się na Mierzeję Kingburską i wyspy Pierwomajską i Bierezan.

Niemcy: Najwyższe niemieckie dowództwo zdecydowało o rozpoczęciu natarcia na Ukrainie w celu zajęcia Kijowa i odrzucenia Rosjan od Dniepru. Operacja miała być prowadzona koncentrycznie przy współdziałaniu Armii "Środek" i "Południe". Rozkaz zakazywał większych działań zarówno na kierunku Leningradzkim jak i Moskiewskim.

22 sierpień 1941

23 sierpień 1941

M. Śródziemne: W rejonie Trypolisu po wejściu na minę zatonął brytyjski okręt podwodny "P-33".

24 sierpień 1941

Bałtyk: W zatoce Fińskiej na minach zatonął radziecki niszczyciel "Engels".

25 sierpień 1941

Iran: Zajęcie Iranu przez wojska brytyjskie i radzieckie.

Atlantyk: Niemiecki okręt podwodny "U-452" został zatopiony na południe od Islandii przez brytyjski dozorowiec "Vascama".

26 sierpień 1941

ZSRR: Mussolini wizytował wojska Włoskie walczące na Ukrainie. Generał Messe zawiadomił Duce, że wojsku brakuje odpowiedniej broni, pojazdów i paliwa do nich, a także o tym że wobec zbliżającej się zimy żołnierzom brak jest zimowych mundurów, a niemieccy sojusznicy nie są chętni dzielić się z nimi zapasami. Mussolini zbył go wzruszeniem ramion twierdząc, że musi walczyć tym co posiada.

27 sierpień 1941

ZSRR: Wojska niemieckie przekroczyły Dniepr.

Bałtyk: Ewakuacja radziecka z okrążonego Tallina. W skład konwoju ewakuacyjnego wchodzi 29 dużych statków załadowanych wojskiem i inne okręty. Osłonę stanowi krążownik "Kirow", 4 niszczyciele i 3 okręty podwodne. Dalszą osłonę tworzą 3 niszczyciele i 4 okręty podwodne, dozorowce i ścigacze. Na minach lub od bomb tonie 10 statków, okręt podwodny "S 5" i niszczyciele "Jakow Swierdłow", "Kalinin", "Artiom", "Wołodarskij" i "Skoryj", eskortowce "Snieg" i "Cykłon".

Radziecki okręt podwodny "Szcz-301" zatonął w zatoce Fińskiej po wejściu na miny.

Atlantyk: Ok. 80 Mm od Islandii brytyjskie samoloty wzięły do niewoli niemiecki okręt podwodny "U-570", co było oznaką powolnego upadku morale załóg niemieckich.

Na południu niemieckie U-booty zaatakowały brytyjski konwój OS-4 i zatopiły z niego 5 dużych statków o łącznym tonażu 30 700 BRT.

28 sierpień 1941

29 sierpień 1941

Bałtyk: Do Kronsztadtu z Tallina z 29 statków dotarł tylko jeden, a flota wojenna straciła w sumie 10 statków. Ewakuowano ogółem 18 tys. żołnierzy i ok. 200 okrętów różnych klas.

30 sierpień 1941

ZSRR: Po trzydniowym przygotowaniu związki niemieckiej 11 armii (7 dywizji) na południu sforsowały Dniepr w kilku miejscach pod Kachowką. Armię wspierał 4 korpus lotniczy, który liczył 60 bombowców Ju-87 i Ju-88, 50 He-111 i 50 myśliwców Me-109.

Bałtyk: Radziecki okręt podwodny "S-6" został zatopiony na zachodnim wybrzeży Sereny przez niemieckie samoloty.

31 sierpień 1941

ZSRR: Początek kontrofensywy radzieckiej na Dnieprze.

Atlantyk: Niemieckim i Włoskim okrętom podwodnym podczas tego miesiąca udało się w sumie zatopić 27 statków o łącznym tonażu 85 603 BRT.

Styczeń - Luty  - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień