Make your own free website on Tripod.com

t="69">

stat4u

p.s.2001.03.24

S

1 listopad 1941

ZSRR: Na Krymie rozpoczął się mający trwać tydzień wyścig radzieckiej Armii Nadmorskiej z niemieckimi oddziałami do Sewastopola.

2 listopad 1941

ZSRR: Jednostki Floty Czarnomorskiej ewakuowały załogę baterii przybrzeżnej nr. 54 na Krymie.

Niemieckie oddziały 132 DP podeszły pod Adżi Bułat na Krymie, gdzie zostały zatrzymane.

3 listopad 1941

ZSRR: Na Krymie oddziały niemieckiej 22 DP zajęły miejscowość Szuja.

Atlantyk: Niemieckim U-bootom udało się zatopić 5 alianckich statków z konwoju SC-52 o łącznym tonażu 20 400 BRT. 

4 listopad 1941

5 listopad 1941

 Bałtyk: Radziecki niszczyciel "Smietliwyj" zatonął na minie w rejonie Hanko.

Japonia: Pod naciskiem nowego wojowniczego premiera Tojo rząd w Tokio zdecydował się na rozpoczęcie wojny na Pacyfiku ze Stanami Zjednoczonymi, Wielką Brytanią i Holandia

6 listopad 1941

ZSRR: Wojska radzieckie 50 armii broniące Tuły, po odparciu ataków niemieckich, rozpoczęły kontrnatarcie siłami sześciu dywizji.

7 listopad 1941

ZSRR: Oddziały fińskie zostały zablokowane na froncie radzieckim.

ZSRR: Na Krymie oddziały niemieckiej 11 A podeszły pod Jałtę. Czołgi grupy bojowej Zieglera podeszły do stacji kolejowej Duwankoj bronionej przez 18 batalion radzieckiej piechoty morskiej. Po straceniu 10 czołgów oddziały niemieckie cofnęły się.

8 listopad 1941

ZSRR: Kontrnatarcie radzieckiej 50 armii podeszło pod Kasają Gorę i zdobyło kilka innych miejscowości.

9 listopad 1941

ZSRR: Na Krymie większość oddziałów radzieckiej Armii Nadmorskiej dotarła do Sewastopola. Dowództwo radzieckie podzieliło miasto na 4 rejony obrony: pierwszy 6 km od z prawej strony od morza do wzgórza 440,8 na wschód od Bałakławy broniła 40 DKaw. Drugi 10 km do Czerkez Kermen broniły pułki 25 i 172 DP oraz pułki piechoty morskiej Sewastopolski i Czarnomorski. Trzeci 12 km od przystanku Mekenzijewy do Duwakkoj broniły pułki 25, 54 i 287 DP oraz oddziały piechoty morskiej 7 brygada i pułki 3 Czarnomorski, 2 Perekopski. Czwarty 18 km sięgał od sektora trzeciego do morza i broniły go pułki 95, 90 i 161 DP oraz 8 brygada piechoty morskiej.

10 listopad 1941

O. Spokojny: Po raz pierwszy amerykański okręt eskortuje statek brytyjski.

ZSRR: Nie rezygnując ze zdobycia Sewastopolu z marszu oddziały 11 A niemieckiej zaatakowały pierwszy, drugi i trzeci sektor obrony miasta. Broniąca Sewastopola radziecka Armia Nadmorska liczyła 52 tys. żołnierzy, 170 dział i 100 samolotów.

11 listopad 1941

ZSRR: Na Krymie niemiecka 11 A ponowiła ataki na Sewastopol. Niemcy posunęli się kilka kilometrów na Bałakławę, lecz wyczerpane zatrzymały się.

M. Śródziemne: Okręty brytyjskie z eskadry "Force K" zaatakowały konwój włoski i zatopiły wszystkie statki oraz niszczyciel "Fulmine". Drugi niszczyciel włoski "Libeccio" na Morzu Jońskim zatopił brytyjski okręt podwodny "Upholder".

Bałtyk: Koło Kłajpedy został zatopiony niemiecki okręt podwodny "U-580".

W zatoce Fińskiej zatonął na minach radziecki okręt podwodny "L 2".

12 listopad 1941

ZSRR: Na Krymie w walkach o Sewastopol Niemcy odkryli, że najsłabszym punktem obrony jest 1 sektor i przypuściłi tam atak. Niemieckie samoloty 77 pułku lotnictwa szturmowego zbombardowały i zatopiły stojący w porcie krążownik "Czerwona Ukraina", a uszkodziły niszczyciele "Sowierszennyj" i "Biesposzczadnyj".

13 listopad 1941

ZSRR: Niemiecka 72 DP nacierająca na Sewastopol okrążyła radziecką 40 DKaw.

M. Śródziemne: Przez osłonę wracającej na Gibraltar eskadry brytyjskiej "Force H", przedarły się U-booty "U-205" i "U-81". Torpeda wystrzelona przez "U-81" trafiła lotniskowiec "Ark Royal" w śródokręcie co spowodowało że pomimo wielogodzinnej akcji ratowniczej okręt brytyjski następnego dnia zatonął.

14 listopad 1941

ZSRR: Na kierunku Moskiewskim oddziały radzieckie odbiły i umocniły się w Skirmanowie i Kozłowie. Niemiecka 10 DPanz. poniosła duże straty.

ZSRR: W walkach o Sewastopol na Krymie w rejonie I sektora obrony radzieckie oddziały odzyskały utracone wcześniej pozycje. Obrońcy Kercza rozpoczęli ewakuację wojsk na półwysep Tamański. Tego dnia udało się tam przeprawić ok. 400 dział i 15 tys. żołnierzy.

Bałtyk: Radziecki niszczyciel "Gordyj" zatonął na minie w rejonie Hanko.

M. Czarne: Radziecki okręt podwodny "S-34" zatonął w rejonie zachodnim Morza Czarnego wejściu na minę.

15 listopad 1941

ZSRR: Na pozycje radzieckiej 30 armii, broniącej 30 km odcinka wzdłuż południowego brzegu Morza Moskiewskiego ruszyło natarcie niemieckiej 3 grupy pancernej gen. Hotha.

Bałtyk: Niemiecki okręt podwodny "U-153" zatopił przez przypadek "U-583".

16 listopad 1941

Chiny: Wzmocnienie garnizonu brytyjskiego w Hongkongu.

ZSRR: Na kierunku wołokołamskim Niemiecka 4 grupa pancerna w składzie V korpus piechoty, XLVI i XL korpusy zmechanizowane zaatakował radziecką 16 armię w składzie 17, 20, 24 i 44 DKaw., 78 DP i 58 DPanz. Na północy od Wołokołamska atakowały niemieckie 106 i 35 DP, a na lewym skrzydle 2, 5, 10 i 11 D Panz. oraz DZmot. "Das Reich". Na kierunku obrony radzieckiej 30 armii niemieckie oddziały 3 grupy pancernej Hotha za cenę 60 czołgów i dział pancernych sforsowały rzekę Łamę. 

ZSRR: Na Krymie wojska 11 A niemieckiej zdobyły Kercz. Trwały ciężkie walki na przedpolach Bałakławy i wzgórza 212,1.

17 listopad 1941

ZSRR: Nadal niemieckie wojska atakowały radziecką 16 armię pod Wołokołamska. Mróz stał się ich sprzymierzeńcem, jako że skuł bagna i mogły się po nich poruszać jednostki pancerne. Niemcy omijali bronione wsie i przez zagajniki parli naprzód. Na kierunku obrony radzieckiej 30 armii niemieckie oddziały 3 grupy pancernej Hotha zajęły miasto Nowozawodskij.

Trwały ciężkie walki o Sewastopol jedyny od tej pory punkt oporu na Krymie. Niemcy zdobyli wzgórze 212,1. Ponieważ było to kluczowe wzgórze dla całej obrony wojska radzieckie przed końcem dnia odbiły je.

Atlantyk:  Na  wschód od Gibraltaru został zatopiony niemiecki okręt podwodny "U-433" przez brytyjską kanonierkę "Marigold".

18 listopad 1941

Libia: Admirał brytyjski Cunningham rozpoczyna ofensywę w Libii pod kryptonimem "Crusader". W tej operacji na południe od Tobruku oraz w okolicach lotniska Sidi Rezegh starło się 5 dywizji brytyjskich z 6 dywizjami sił osi. Brytyjczycy podzielili posiadane czołgi na 3 grupy, każda po 150 wozów. Spowodowało to rozproszenie sił i osłabienie siły ataku.

ZSRR: Przy skutecznym wsparciu lotnictwa niemiecki XLVII korpus pancerny zdołał opanować Jepifań, a XXIV korpus pancerny Deniłowo. Na kierunku wołokołamskim oprócz 4 dywizji pancernych i DZmot. "Das Reich", pojawiła się 252 DP. Odrzucona została prawoskrzydłowa obrona radzieckiej 5 armii i w powstałą lukę między 5 a 16 armią radziecką Niemcy wprowadzili nowe siły zagrażając 16 armii okrążeniem.

19 listopad 1941

ZSRR: XXIV niemiecki korpus pancerny osiągnął miejscowość Bołochowo. 4 armia polowa feldmarszałka von Kluge rozpoczęła natarcie na kierunku zwienigorodskim w pasie obrony rosyjskiej 5 armii.

Radzieckie wojska I sektora obrony Sewastopola przeszły do kontrataku.

Pacyfik: Koło Australii został zatopiony australijski krążownik "Sydney" przez niemiecki krążownik pomocniczy "Kormoran".

Libia: Brytyjskie wojska zaatakowały siły osi pod Bir el Gobi. Pierwszy impet natarcia 158 brytyjskich czołgów Crusader XXII pancernej brygady wzięła na siebie włoska dywizja pancerna Ariete, która dysponowała 146 czołgami M.13/40 oraz 24 działami 75 mm, 30 działkami 47 mm, 27 armatami 105 mm i 102 mm. Brytyjska brygada straciła w tych walkach 55 czołgów i musiała przez kolejne dwa dni zbierać siły na zapleczu. 

20 listopad 1941

21 listopad 1941

ZSRR: Niemiecki LIII korpus piechoty zdobył miejscowość Uzłowaja.

Niemieckie wojska 11 A pod Sewastopolem ze względu na zaciekłą radziecką obronę zaprzestały ataków na Bałakławę i rozpoczęły przegrupowania przed grudniowym atakiem.

Po ciężkich walkach niemiecka 1 APanc. zdobyła Rostów.

22 listopad 1941

ZSRR: Niemcy zdobyli miasto Jefremow którego broniły radzieckie 6 GDP, 52 DKaw. i 212 DP.

Atlantyk: Brytyjski krążownik "Devonshire" na Południowym Atlantyku zatopił niemiecki krążownik pomocniczy "Atlantis", który w dotychczasowej swej działalności zatopił 22 brytyjskie statki (145 697 BRT).

23 listopad 1941

ZSRR: Oddziały niemieckie obeszły radziecką 30 armię broniącą Klina od północnego wschodu i wdarły się do miasta. Na pomoc obrońcom miasta ruszyły radzieckie 58 DPanz. i 24 DKaw. które ze względu na szczupłość posiadanych środków nic nie zdziałały.

Libia: Niemiecki dowódca Afrika Korps gen. Cruewell wydał niefortunny rozkaz ataku na 5 Bryg. Południowo-Afrykańską. Atak 150 niemieckich czołgów zakończył się zniszczeniem ok. 80 z nich oraz wielu pojazdów piechoty.

24 listopad 1941

ZSRR: Niemiecki XXIV korpus pancerny zajął Wieniew, przy czym w walkach o tę miejscowość unieszkodliwił 50 radzieckich czołgów. Na styku radzieckich 16 i 30 armii Niemcom udało się przełamać front na odcinku 8 km. Brak sił nie pozwolił na zlikwidowanie tego wyłomu.

Atlantyk: Na południowy wschód od Recife w Brazylii niemiecki okręt podwodny "U-124" zatopił brytyjski lekki krążownik "Dunedin".

25 listopad 1941

ZSRR: Radzieckie oddziały 16 armii po nieudanym kontrataku na zajęty przez Niemców Sołniecznogorsk musiały przejść do obrony na rubieży 90 km od Moskwy. Powstała sytuacja w której Rosjanie nie zdołali odrzucić nieprzyjaciela od miasta, a Niemcy nie mogli uzyskać powodzenia w ataku na Moskwę.

M. Śródziemne: Niemiecki okręt podwodny "U-331" w doskonale wykonanym ataku torpedowym zatopił brytyjski pancernik "Barham" z eskadry Aleksandryjskiej.

26 listopad 1941

USA: Stany Zjednoczone żądają od Japonii opuszczenia Chin.

Pacyfik: Zespół 1 Floty Powietrznej Japonii opuścił Tarakan i zmierzał ku Hawajom. Według niektórych historyków jest to data rozpoczęcia wojny na Pacyfiku.

Libia: Włoski 9 pułk strzelców z dywizji Triest stoczył bój z oddziałami Nowozelandzkimi w El Duda. 

27 listopad 1941

Libia: Pod Bir el Chleta omal nie została rozbita niemiecka 15 DPanc. Tylko na skutek błędnych decyzji dowódców brytyjskich Niemcy zawdzięczają to, że mogli się w porę wycofać.

28 listopad 1941

Abisynia: Włoski gen. Nasi podpisał kapitulację armii włoskich przed aliantami.

M. Śródziemne: Niemiecki okręt podwodny "U-95" został zatopiony koło Almerii.

Libia: Trwają ciężkie walki wojsk osi z aliantami dookoła Tobruku i Sidi Rezegh. 

ZSRR: Wojska radzieckie rozpoczęły kontratak na Rostów.

29 listopad 1941

30 listopad 1941

ZSRR: Wojska sowieckie wyparły Niemców z Rostowa. Za tą stratę ze stanowiska musiał ustąpić dowódca GA "Południe" feldmar. von Rundtstedt, a zastąpił go feldmar. von Richenau. 

Atlantyk: Niemieckim i Włoskim okrętom podwodnym podczas tego miesiąca udało się w sumie zatopić 15 statków o łącznym tonażu 76 056 BRT.

Na zachód od Nantes brytyjskie samoloty zatopiły niemiecki okręt podwodny "U-206".

Styczeń  - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Grudzień